ENGLISH

Hệ ĐH, CĐ chính quy

kinhteketoan gửi vào T5, 05/25/2017 - 23:09
Đây là 2 nội dung thông báo khác nhau. Chi tiết xem trong File đính kèm
kinhteketoan gửi vào T2, 05/08/2017 - 23:11
Thông báo khai giảng lớp Ngoại ngữ
kinhteketoan gửi vào CN, 05/07/2017 - 22:22
*CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TBU SCHOLARSHIP 2017-2018* *Tên chương trình: *Học bổng thạc sĩ – tiến sĩ tại trường Đại học Tomas Bata, Cộng hòa Séc (TBU)
kinhteketoan gửi vào T2, 04/24/2017 - 20:59
Thông báo: - Ngày bảo vệ KL (Dự kiến):  + KTĐT: 30/5/2017  + Kế toán: 31/5/2017 - Phòng bảo vệ: Thông báo sau - Sinh viên nộp 1 quyển KLTN trên Khoa vào 24/5/2017 (Có chữ ký của GVHD) - Khi bảo vệ KL, sinh viên chuẩn bị 03 bản Mẫu chấm điểm luận văn (File đính kèm) đặt vào 01 My clear. 2. Gửi Thư ký các hội đồng Biểu mẫu chấm. Trân trọng! Chi tiết xem trong các FILE dưới đây: 1. Biểu mẫu chấm [1] 2. Mẫu chấm điểm luận văn [2] 3. Danh sách hội đồng khoá luận [3] [1] https://drive.google.com/open?id=0B1sblfHMrQW8NC1aZ1BzWUdWQ3c [2] https://drive.google.com/open?id=0B1sblfHMrQW8VzU0RXZSZXR6UVE [3] https://drive.google.com/open?id=0B1sblfHMrQW8bmNRMWU5UTRmRXM
kinhteketoan gửi vào T2, 04/17/2017 - 10:35
Thông báo về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017. Chi tiết xem trong FILE đính kèm

Trang