ENGLISH

Hệ ĐH, CĐ chính quy

kinhteketoan gửi vào T4, 03/29/2017 - 09:45
Danh sách để kiểm tra chứ không phải danh sách chính thức nên sinh viên kiểm tra và phản hồi sai sót lại ở Khoa (cô Lệ) hoặc có Hà (phòng CTSV). Chi tiết xem trong FILE đính kèm [1] [1] https://drive.google.com/open?id=0B1sblfHMrQW8Qy1nRjAzV1ZzMFU
kinhteketoan gửi vào T3, 03/28/2017 - 22:38
Kính gửi quý thầy cô kế hoạch và danh sách vấn đáp CĐTN K36 ĐH và K37 CĐ. - Sáng 4/4, các thầy cô hướng dẫn nộp CĐTN trên VPK. - Chiều 4/4, Tuấn, Ngọc, Thu Vân, Ái Vân, Diễm sắp xếp và phân chia Quyển theo ds phân công. Đồng thời, các gv lên nhận quyển. - 7g30, 5/4, bắt đầu vấn đáp CĐTN. Chi tiết xem trong FILE đính kèm [1] [1] https://drive.google.com/open?id=0B-E7Fvjxc52vREwyMy1sWXBDOHc
kinhteketoan gửi vào T4, 03/22/2017 - 15:36
Thông báo: Sinh viên kiểm tra danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp khóa 36 năm học 2016 - 2017. Nếu có sai sót báo gấp  cho cô Lệ (trợ lý Khoa) để chỉnh sửa, hạn chót ngày 24/3/2017 Chi tiết danh sách xem trong FILE đính kèm [1] [1] https://drive.google.com/open?id=0B1sblfHMrQW8N1d4b0dzcHFZY1U
kinhteketoan gửi vào CN, 03/19/2017 - 21:29
Danh sách học bổng sinh viên học kỳ I năm học 2016-2017 Các em sinh viên có tên kiểm tra chi tiết trong FILE đính kèm [1] [1] https://drive.google.com/open?id=0B1sblfHMrQW8VGROYW53Mi1OQjQ
kinhteketoan gửi vào T4, 03/08/2017 - 16:28
Hạn cuối đăng ký tại văn phòng Khoa là 9/3/2017

Trang