ENGLISH

Hệ Vừa học - Vừa làm

kinhteketoan gửi vào T3, 12/20/2016 - 16:29
Trên đây là kế hoạch và danh sách phân công GVHD CĐTN L22, V24 QN.  
kinhteketoan gửi vào T2, 12/12/2016 - 22:21
Kế hoạch và danh sách phân công hướng dẫn CĐTN T24, H25 PY.
kinhteketoan gửi vào T4, 11/09/2016 - 11:27
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỆ ĐẠI HỌC KHÔNG CHÍNH QUY, NĂM HỌC 2016 - 2017 Chi tiết xem trong FILE đính kèm [1] [1] https://drive.google.com/open?id=0B1sblfHMrQW8QUNxSkZ1Zk92NmM
kinhteketoan gửi vào T3, 08/02/2016 - 23:06
Danh sách phân công vấn đáp chuyên đề tốt nghiệp T23 DakLak Chi tiết xem trong FILE đính kèm [1] [1] http://www.fshare.vn/file/FQ3ZG2KDYEUQ
kinhteketoan gửi vào T6, 05/27/2016 - 09:58
Kết quả thi và xét tốt nghiệp hệ VLVH của các lớp mở tại trường Đại học Quy Nhơn khoá 18, 20, 21 ngành

Trang