ENGLISH

DANH SÁCH PHÂN CÔNG VẤN ĐÁP KHÓA 36 VÀ CAO ĐẲNG 37

Kính gửi quý thầy cô kế hoạch và danh sách vấn đáp CĐTN K36 ĐH và K37 CĐ.

- Sáng 4/4, các thầy cô hướng dẫn nộp CĐTN trên VPK.
- Chiều 4/4, Tuấn, Ngọc, Thu Vân, Ái Vân, Diễm sắp xếp và phân chia Quyển theo ds phân công. Đồng thời, các gv lên nhận quyển.
- 7g30, 5/4, bắt đầu vấn đáp CĐTN.