ENGLISH

Giới thiệu Khoa Kinh tế & Kế toán

Tháng 7 năm 1994, Trường Đại học phạm (ĐHSP) Quy Nhơn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã kết Hợp đồng đầu tiên về liên kết đào tạo ngành Quản trị kinh doanh. Sự kiện này đã đặt “viên gạch” đầu tiên cho quá trình xây dựng phát triển các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chínhNgân hàng Kinh tế. Năm đầu tiên tuyển sinh ngành Quản trị kinh doanhtháng 9 năm 1994 – Trường ĐHSP Quy Nhơn tuyển được 65 sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh Du lịch. Nhiệm vụ quản sinh viên của khóa học đầu tiên này được giao cho Khoa Sử - Chính trị.

Ngày 27 tháng 03 năm 2002, Bộ Giáo dục & Đào tạo ra Quyết định số 1247/ - BGD&ĐT-TCCB về việc thành lập Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh. Đây bước khởi đầu giữ vai trò chuẩn bị điều kiện để đổi tên Trường ĐHSP Quy Nhơn thành Trường Đại học Quy Nhơn. Cũng trong năm học 2002 – 2003, Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh chính thức được Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép tuyển sinh tự đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (do Trường Đại học Quy Nhơn cấp bằng). Hai sự kiện này bước ngoặc lớn, tác động mạnh mẽ tới quá trình phát triển của Khoa sau này. Những năm tiếp theo, các ngành Kế toán, Tài chínhNgân hàng Kinh tế lần lượt ra đời. Ngày 14 tháng 10 năm 2009, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn - PGS.TS Nguyễn Hồng Anh - Quyết định số 1231/QĐ-ĐHQN thành lập Khoa Kinh tế & Kế toán Khoa Tài chính - Ngân hàng & Quản trị kinh doanh trên sở tách Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh.

Khoa Kinh tế & Kế toán xây dựng phát triển cùng với sự phát triển chung của Trường Đại học Quy Nhơn. Phát huy truyền thống gần 40 năm đào tạo của Nhà trường, trong thời gian qua, Khoa Kinh tế & Kế toán đã trưởng thành không ngừng phát triển trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học hợp tác đào tạo.

Về công tác đào tạo, Khoa đang đảm nhận đào tạo nguồn lực cho 2 ngành: ngành kế toán với hai chuyên ngành kế toán kiểm toán đào tạo ở bậc cao đẳng, đại học cao học; ngành kinh tế với hai chuyên ngành kinh tế đầu kinh tế phát triểnbậc đại học. Việc đào tạo này đã đang đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong quá trình đổi mớikhu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên nói riêng cả nước nói chungNhiều cựu sinh viên, học viên của Khoa hiện đang nắm giữ các vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp, trong các tổ chức.

Về công tác nghiên cứu khoa học, giảng viên Khoa Kinh tế & Kế toán đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; nhiều bài báo khoa học đã được đăng trên các tạp chí quốc tế và trong nước có uy tín; nhiều giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo của các giảng viên trong Khoa đã được xuất bản.

Về quan hệ hợp tác đào tạo với các Trường, Bộ ngành trong nước quốc tế: từ khi thành lập đến nay, Khoa Kinh tế & Kế toán đã tạo lập được mối quan hệ với nhiều Trường, Tổ chức trong ngoài nước liên quan đến đào tạo nghiên cứu. Cụ thể, Khoa quan hệ hợp tác với Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm toán Nhà nước, Hội Kế toán - Kiểm toán Việt Nam, Vụ Chế độ Kế toánKiểm toán, Sở Khoa học & Công nghệ Bình Định, Sở Công thương Bình Định, Viện Phát triển Kinh tế - hội Bình Định,… Khoa cũng xây dựng đội ngũ cộng tác viên những người đang công táccác doanh nghiệp, công ty kiểm toán, ngân hàng, quan thuế, các Sở Viện nghiên cứu,… để trao đổi kinh nghiệm làm việc cho sinh viên ngành kế toán kinh tế.

Công tác phát triển nguồn nhân lực luôn được Khoa đặc biệt quan tâm đây một trong những nhân tố góp phần đáng kể vào chất lượng của sản phẩm giáo dục. Hiện nay, Khoa  50 giảng viên, trong đó 1 PGS, 4 tiến , 11 nghiên cứu sinh, 34 thạc . Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa được đào tạo từ nước ngoài như: Anh, Pháp, Đài loan, Thái Lan, các trường uy tín trong nước như: Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng nên đã góp phần đáng kể vào quá trình đổi mới đào tạo trong xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay.

Cam kết với sứ mệnh của Trường Đại học Quy Nhơn, Khoa Kinh tế & Kế toán đã, đang sẽ góp phần vào sự phát triển chung của nhà trườngtrở thành một trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học trình độ caokhu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên, chất lượng đào tạo sánh kịp với các trường đại học lớn trong cả nước.

Năm 2016, Khoa Kinh tế & Kế toán trường Đại học Quy Nhơn :

1. Về đội ngũ viên chức

- Tổng số viên chức    : 52

Số PGS.TS                  : 01

- Số TS                         : 03

Số ThS. NCS               : 11

- Số ThS                       : 24

2. Về chuyên ngành đào tạo

Hệ chính quy:

         -  Đào tạo Sau Đại học (Trình độ thạc sĩ): chuyên ngành Kế toán (134 học viên)

         -  Đào tạo Đại học: 4 chuyên ngành:

   +  Kế toán

   + Kiểm toán

   + Kinh tế đầu tư

   + Kinh tế phát triển

           -  Đào tạo Cao đẳng: chuyên ngành Kế toán

          Tổng sinh viên bậc ĐH : 1952 sinh viên.

Hệ không chính quy:

Khoa đào tạo bậc Đại học VLVH, VB2, Liên thông Cao đẳng lên Đại học, Liên thông Trung cấp lên Đại học tại Quy Nhơn, Phú Yên, Đắc Lắc. Tổng số khoảng 500 học viên.

Các chương trình đào tạo đã được Khoa xây dựng và thông qua Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Quy Nhơn thẩm định.

3. Về nghiên cứu khoa học

Giảng viên Khoa Kinh tế & Kế toán đã xuất bản được 1 sách chuyên khảo, 6 giáo trình, 2 sách tham khảo, đang chuẩn bị xuất bản thêm một số giáo trình và sách tham khảo khác trong năm 2016, 100% các môn học đã có tập bài giảng.

Giảng viên Khoa Kinh tế & Kế toán rất tích cực trong việc viết bài đăng trên các Tạp chí Khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế. Tính đến nay, Khoa đã đăng khoảng hơn 50 bài báo trên các Tạp chí Khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế; nghiệm thu được nhiều đề tài khoa học cấp cơ sở.

Khoa đã tổ chức được gần 10 Hội thảo khoa học.