ENGLISH

Thông báo sinh viên các lớp K36, K37, CĐ 37

Cố vấn học tập lớp trưởng các lớp nói trên tổ chức Sinh viên đăng các học phần Thực tập tốt nghiệp Thực tập tổng hợp theo file đính kèm. (Ghi chú: đánh dấu "x" vào cột ghi chú nếu đăng , nếu thiếu danh sách thể bổ sung thêm vào các ô trống).

Các cố vấn học tập các lớp nhắc sinh viên đăng đúng hạn lớp trưởng gửi về địa chỉ email: nguyenthikimle@qnu.edu.vn đồng thời nộp 01 bảng giấy xác nhận của CVHT . Hạn chót ngày 12/12/2016. Sau thời gian nói trên Khoa không nhận đăng tập hợp gửi lên Phòng Đào tạo.
Trân trọng.
Chi tiết xem trong FILE đính kèm