ENGLISH

 
266
265
264
263
262
261
260
259
258
257
256
255
254
253
252
251
250
249
248
247
246
245
244
243
242
241
240
239
238
237
236
235
234
233
232
231
230
229
228
227
226
225
224
223
222
221
220
219
218
217
216
212
210
207
206
205
194
183
177
168
167
166
165
164
kinhteketoan gửi vào T5, 05/12/2016 - 04:56
*CUỘC THI “KIẾN THỨC KINH TẾ 2016”*
kinhteketoan gửi vào T3, 05/10/2016 - 08:12
*“ỨNG CỬ VIÊN TIỀM NĂNG” – TRẢI NGHIỆM XIN VIỆC* * CHO SINH VIÊN SẮP RA TRƯỜNG*

Trang

kinhteketoan gửi vào T2, 04/17/2017 - 10:35
Thông báo về việc nộp học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017. Chi tiết xem trong FILE đính kèm
kinhteketoan gửi vào T6, 04/14/2017 - 22:04
-------- HỌC BỔNG, RÈN LUYỆN HKI 2016 - 2017 -------------------------- Chi tiết xem trong FILE đính kèm [1] [1] https://drive.google.com/open?id=0B1sblfHMrQW8VVlzRDhqM0JhT28
kinhteketoan gửi vào T6, 04/14/2017 - 10:24
-------- LỊCH THI LẦN 2 LỚP L22 VÀ V24 HỆ VLVH. --------------------- -------- CHI TIẾT XEM TRONG FILE ĐÍNH KÈM [1] --------------------------- [1] https://drive.google.com/open?id=0B1V7SaE02n3MWTRpcVd1MnBfMEk
kinhteketoan gửi vào T5, 04/13/2017 - 11:16
-------- DANH SÁCH ĐỀ TÀI THAM GIA XÉT “GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NCKH CẤP TRƯỜNG” --------------------------------------------- -------- NĂM HỌC: 2016 - 2017                   KHOA: KINH TẾ VÀ KẾ TOÁN -------------------------------------------- -------- */KẾT QUẢ CHI TIẾT CÁC ĐỀ TÀI CÒN LẠI XEM TRONG FILE ĐÍNH KÈM/* ------------------------------------------------------- *STT* *Mã số* *Tên đề tài* *Giáo viên hướng dẫn* *Nhóm sinh viên thực hiện / Lớp / Khóa* *Điểm trung bình* *Xếp loại* *Ghi chú* *1*
kinhteketoan gửi vào T3, 04/11/2017 - 07:55
Đề cương ôn thi tốt nghiệp L22, V24QN, T24, H25-PY, khi ôn tập phải đem đề cương, các tài liệu đã học các môn này.

Trang