ENGLISH

 
266
265
264
263
262
261
260
259
258
257
256
255
254
253
252
251
250
249
248
247
246
245
244
243
242
241
240
239
238
237
236
235
234
233
232
231
230
229
228
227
226
225
224
223
222
221
220
219
218
217
216
212
210
207
206
205
194
183
177
168
167
166
165
164
kinhteketoan gửi vào T2, 04/10/2017 - 10:47
1. Thông báo:    - Thời gian thực hiện: 10/4/2017 - 23/5/2017    - Thời gian nộp KLTN trên Khoa: 24/5/2017 (GVPB: 1 quyển, có chữ ký của GVHD).    - Dự kiến thời gian bảo vệ:         + KTĐT K36: 30/5/2017        + Kế toán K36: 31/5/2017 2. Các GVHD chú ý hướng dẫn sv thực hiện theo đúng đề tài đã chốt trên file này; thực hiện đúng quy trình và tiến độ. Chi tiết xem trong FILE đính kèm [1] [1] https://drive.google.com/open?id=0B-E7Fvjxc52vd3hKY1VmcWZkWFE
kinhteketoan gửi vào CN, 04/09/2017 - 15:11
Danh sách và kế hoạch thực tập tổng hợp K37. Các giảng viên và sinh viên triển khai thực hiện công việc theo đúng kế hoạch. Chi tiết xem trong FILE đính kèm [1] [1] https://drive.google.com/open?id=0B1sblfHMrQW8MXZIQTd3dzh1dFk
kinhteketoan gửi vào T5, 03/30/2017 - 18:29
Thông báo về việc thu tiền học lần 2 học kỳ 2 năm học 2016-2017
kinhteketoan gửi vào T4, 03/29/2017 - 09:45
Danh sách để kiểm tra chứ không phải danh sách chính thức nên sinh viên kiểm tra và phản hồi sai sót lại ở Khoa (cô Lệ) hoặc có Hà (phòng CTSV). Chi tiết xem trong FILE đính kèm [1] [1] https://drive.google.com/open?id=0B1sblfHMrQW8Qy1nRjAzV1ZzMFU
kinhteketoan gửi vào T3, 03/28/2017 - 22:38
Kính gửi quý thầy cô kế hoạch và danh sách vấn đáp CĐTN K36 ĐH và K37 CĐ. - Sáng 4/4, các thầy cô hướng dẫn nộp CĐTN trên VPK. - Chiều 4/4, Tuấn, Ngọc, Thu Vân, Ái Vân, Diễm sắp xếp và phân chia Quyển theo ds phân công. Đồng thời, các gv lên nhận quyển. - 7g30, 5/4, bắt đầu vấn đáp CĐTN. Chi tiết xem trong FILE đính kèm [1] [1] https://drive.google.com/open?id=0B-E7Fvjxc52vREwyMy1sWXBDOHc

Trang