ENGLISH

 
266
265
264
263
262
261
260
259
258
257
256
255
254
253
252
251
250
249
248
247
246
245
244
243
242
241
240
239
238
237
236
235
234
233
232
231
230
229
228
227
226
225
224
223
222
221
220
219
218
217
216
212
210
207
206
205
194
183
177
168
167
166
165
164
kinhteketoan gửi vào T4, 03/22/2017 - 15:36
Thông báo: Sinh viên kiểm tra danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp khóa 36 năm học 2016 - 2017. Nếu có sai sót báo gấp  cho cô Lệ (trợ lý Khoa) để chỉnh sửa, hạn chót ngày 24/3/2017 Chi tiết danh sách xem trong FILE đính kèm [1] [1] https://drive.google.com/open?id=0B1sblfHMrQW8N1d4b0dzcHFZY1U
kinhteketoan gửi vào T4, 03/22/2017 - 10:02
Kính gửi các giáo viên! *A/ Về nộp minh chứng các bài báo khoa học từ năm 2011 đến nay:*    Các gv nộp minh chứng các bài báo mình là tác giả (đồng tác giả) gồm trang bìa và trang mục lục (theo danh mục thống kê của P. QLKH & HTQT ở VPK) cho đc Hoa, hạn cuối vào 22/3/2017.  *B/ Về vấn đáp CĐTN hệ không chính quy:* I/ Kế hoạch vấn đáp CĐTN:   1/ H25, T24 Phú Yên: 8g, 25/3/2017, tại TTBDTX Phú Yên   2/ L22-QN, VB2-V24-QN: 14g, 1/4/2017, tại Trường Đại học Quy Nhơn II/ Phân công nhiệm vụ:   1/ Mạnh tải các danh sách này trên website của Khoa với các thông báo:        - Danh sách vấn đáp;       - Thời gian vấn đáp (như kế hoạch trên);       - Lớp trưởng các lớp ở Phú Yên (mượn 2 phòng), Quy Nhơn (mượn 5-6 phòng) và sắp xếp phòng vấn đáp (1 phòng 3-4 gv) và liên hệ gv để báo phòng.   2/ Các GVHD chấm điểm, nộp bảng điểm cho cô Lệ, ký tên vào quyển CĐTN, nộp CĐTN trên VPK.       - T24, H25 PY: Hạn cuối trưa 23/3/2017       - L22, V24 QN: Hạn cuối trưa 29/3/2017.
kinhteketoan gửi vào CN, 03/19/2017 - 21:55
kinhteketoan gửi vào CN, 03/19/2017 - 21:30
Chi tiết xem trong FILE đính kèm [1] [1] https://drive.google.com/open?id=0B1sblfHMrQW8X0dpUWd5eGhTUjQ
kinhteketoan gửi vào CN, 03/19/2017 - 21:29
Danh sách học bổng sinh viên học kỳ I năm học 2016-2017 Các em sinh viên có tên kiểm tra chi tiết trong FILE đính kèm [1] [1] https://drive.google.com/open?id=0B1sblfHMrQW8VGROYW53Mi1OQjQ

Trang