Hoạt động Đoàn - Hội - CLB

logo footer

thông tin liên hệ

  • 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • dqn@moet.edu.vn - tuvantuyensinh@qnu.edu.vn - dhqn@qnu.edu.vn 
  • (84-256) 3547.569
  • www.fea.qnu.edu.vn

Copyright © 2017 Đại học Quy Nhơn - Quy Nhon University. All Rights Reserved